Pedagogiek
in praktijk

Instagram-algoritme versnelt verspreiding van kindermisbruikmateriaal

De Wall Street Journal deed samen met de universiteiten van Stanford en Massachusetts Amherst onderzoek naar netwerken waarin materiaal van kindermisbruik wordt gedeeld en verkocht. Volgens de onderzoekers spant Instagram de kroon in het faciliteren van de verspreiding van kindermisbruikmateriaal.
Instagram-algoritme versnelt verspreiding van kindermisbruikmateriaal

Corinne Dettmeijer is ambassadeur van Child Safety in Europe, een initiatief van 60 verschillende (internationale) organisaties die zich inzetten om seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen te bestrijden en kinderen op internet te beschermen. “Dat Instagram de verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen versnelt, is wederom een voorbeeld dat aantoont dat we kinderen online beter moeten beschermen. Ze brengen steeds meer tijd door online, via allerlei apps en platformen, waarbij we afhankelijk zijn van de goede wil van technologiebedrijven om hen online veilig te houden. Er is momenteel geen regelgeving die hen beschermt. Dat moet echt anders, we kunnen en moeten meer doen om onze kinderen nu en in de toekomst online veiliger te houden.”
 
Ze vervolgt: “De EU werkt momenteel aan een nieuw Europees wetsvoorstel om de veiligheid van kinderen online te waarborgen, zodat ze kunnen leven en leren in een digitale wereld zonder de dreiging van online seksueel misbruik. De wetgeving verplicht technologiebedrijven om actie te ondernemen én hier transparant over te zijn, zodat er ook meer toezicht is op de bescherming van privacy.”
 
Recent onderzoek van de Internet Watch Foundation (IWF) toont aan dat online seksueel misbruik van kinderen elk jaar sterk toeneemt. In 2022 werden meer afbeeldingen en video's van de meest gruwelijke categorie seksueel misbruik online gevonden dan ooit tevoren. 
 
De onlangs gelanceerde campagne Every Second Counts, voortgekomen uit het idee dat er elke 2 seconden online een beeld wordt gedeeld van een kind dat seksueel wordt misbruikt, roept burgers van Europa op om een petitie te ondertekenen, en zo de Europese Commissie te overtuigen om het wetsvoorstel om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden, goed te keuren.
  • Meer lezen over seksueel gedrag en hoe je dit signaleert? Klik dan op de volgende link: Pedagogiek Digitaal


Naar homepage