Pedagogiek
in praktijk

Inspirerend thuisonderwijs | Tips om geletterdheid te stimuleren

In deze coronatijd willen leerkrachten en stagiaires het liefst contact houden met alle kinderen van de klas. Vele scholen hebben al een manier gevonden om dit te verwezenlijken: videobellen, Teams of Zoom worden veel gebruikt.
Inspirerend thuisonderwijs | Tips om geletterdheid te stimuleren

In dit bericht geven we TIPS hoe studenten PABO (stagiaires) en kleuterleerkrachten inspirerend onderwijs op afstand kunnen geven waarmee geletterdheid wordt gestimuleerd. HBO-docenten kunnen deze tips gebruiken voor hun onderwijs aan hun studenten.
 
Liefde voor letters en lezen biedt enorm veel mogelijkheden om inspirerend digitaal aan de slag te gaan! Vooral omdat naast het boek met de activiteiten, er bijbehorend digitaal lesmateriaal op de website staat. Dit digitale materiaal kan je als leerkracht of student PABO via bijvoorbeeld Zoom (gedeeld scherm) gebruiken, net als in de klas op het digibord. In deze tips geven we aan waar dit digitale materiaal op de website van Liefde voor letters en lezen te vinden is, zodat het onderdeel van de les is.
 
(stuur deze tips vooral door!)
 


Naar homepage