Pedagogiek
in praktijk

Inclusie: een pedagogische geloofsbelijdenis

De historische wortels van inclusief onderwijs vinden hun grond in de integratie van mensen met beperkingen in het regulier onderwijs. Deze inzet groeide uit tot een beweging voor gelijke onderwijskansen voor iedereen. Door de vele praktische problemen rondom inclusief onderwijs dreigen de normatieve pedagogische aspecten die de kwestie inclusie oproept, ondergesneeuwd te raken.
Inclusie: een pedagogische geloofsbelijdenis


Daarom een bijdrage van twee Vlaamse theo­ retisch pedagogen die de overtuiging zijn toegedaan dat inclusie een pedagogisch grondbegrip is. Zonder inclusie kan onderwijs niet bestaan.
 

Lees hier het artikel of de complete PIP via Pedagogiek Digitaal of word abonnee.

 Naar homepage