Pedagogiek
in praktijk

In samenwerking met PiP: Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen

Samen met PiP is het programma ontwikkeld voor het Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen. Tijdens deze middag wordt het belang van het CREA-model en de theorie van orthopedagoog J.F.W. Kok besproken.
In samenwerking met PiP: Middagsymposium Orthopedagogische Hulpvragen

 

De orthopedagoog J.F.W. Kok geldt als één van de belangrijkste grondleggers van de Nederlandse orthopedagogiek. Zijn werk dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Het Vraagstelling Ordenend Systeem van Van Heteren, Smits en Van Veen en het model voor orthopedagogisch groepswerk van Bruininks zijn uitwerkingen van zijn theorie. Het recent ontwikkelde Waaiermodel voor residentiële hulpverlening van Van Laarhoven, De Hoogd en Verhaaren heeft raakvlakken met het werk van Kok. Het CREA-model van Van der Doef is de nieuwste loot aan deze orthopedagogische stam.

Het CREA-model richt zich op de Cognitieve, Relationele, Emotionele en Adaptieve processen die ten grondslag liggen aan een orthopedagogische hulpvraag van psychisch ontregelde kinderen. Dit zijn kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, angst- en stemmingsstoornis of gedragsstoornis. Het model is ook toepasbaar op kinderen met psychische problemen zonder dat sprake is van psychische ontregelingen zoals gediagnosticeerd volgens de DSM. Het CAP-J (Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd) dient dan als referentiekader.

In het symposium wordt het belang en de ontstaansgeschiedenis van het CREA-model uit de doeken gedaan door de maker van het model dr. Peter van der Doef ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Psychisch ontregelde kinderen. Het symposium opent met een bijdrage over het belang van de theorie van Kok van Liesbeth van Hoof, mede-auteur van het boek Als opvoeden niet vanzelf gaat.

 

Omdat PiP partner is van dit symposium, krijgen PiP-abonnees 30 euro korting op de deelnameprijs! Inschrijven kan op www.090223.logacom.nl.

 Naar homepage