Pedagogiek
in praktijk

Hoop een thuis geven | Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizen

In Nederland bieden momenteel gezinshuisouders in 1000 gezinshuizen een thuis aan een kleine 4000 kinderen. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis en zijn een onderdeel van het natuurlijke gezinssysteem. Gezinshuizen bieden een thuis aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.
Hoop een thuis geven | Het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizen

 

Hoop een thuis geven is de titel van deze handreiking over het dagelijkse en professionele leven in en rond gezinshuizen. In deze handreiking gaan de auteurs in op de sociaalpedagogische context die in gezinshuizen wordt geboden om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

De handreiking is samengesteld op basis van verschillende bronnen. Informatie uit onderzoek, ervaringskennis van professionals uit de praktijk en relevante theorie is samengebracht om te komen tot een zo volledig mogelijk overzicht van relevante kennis en informatie over deze bijzondere en belangrijke vorm van residentiële zorg. Verschillende directbetrokkenen uit het veld, zoals gezinshuisouders, beleidsmedewerkers, coaches en hulpverleners, hebben meegelezen en feedback gegeven op de inhoud.

Dit boek is geschreven als inhoudelijke gids voor gezinshuisouders en professionals die overwegen een gezinshuis te starten. De kwaliteitscriteria en het leefklimaat worden uiteengezet en bieden richting aan het vormen van gezinshuizen. We geven een beeld van het dagelijks leven in gezinshuizen aan de hand van gesprekken die met de kinderen en de gezinshuisouders zelf zijn gevoerd. De inhoud van de handreiking geeft niet alleen inzicht in en informatie over gezinshuizen in Nederland, maar biedt ook inhoudelijke kaders voor reflectie op de dilemma’s en uitdagingen in de dagelijkse gezinshuizenpraktijk.

Lees hier meer over het boek & bestel!Naar homepage