Pedagogiek
in praktijk

Hoe scholen moeten omgaan met persoonsgegevens van leerlingen

Scholen verzamelen veel persoonsgegevens van hun leerlingen en wisselen deze persoonsgegevens ook uit met andere scholen. Ze moeten zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Zo mogen ze niet zomaar eender welke informatie verzamelen en dienen ze de persoonsgegevens goed te beveiligen. Het gaat om heel strenge en concrete regels die hieronder zijn toegelicht.
Hoe scholen moeten omgaan met persoonsgegevens van leerlingen


Het leerlingdossier is heel privacygevoelig. Het bevat nu eenmaal persoonlijke informatie over bijvoorbeeld het gedrag van de leerling en de leerprestaties. Ook over bijvoorbeeld de gezondheid van de leerling is er informatie in het leerlingdossier opgenomen. Daarom dienen scholen heel zorgvuldig om te gaan met het leerlingdossier. Dat wil onder andere zeggen dat de school enkel gegevens mag verwerken indien dat noodzakelijk is. De gegevens dienen ook juist te zijn en er moet rekening worden gehouden met de privacyrechten van de leerlingen of hun ouders. Zo hebben ze recht op inzage. Het recht op inzage geldt enkel voor ouders met gezag. Een ouder zonder gezag heeft wel recht op belangrijke informatie over het kind.

Op de scholen in ons land rust er een verantwoordingsplicht. Dit betekent dat de scholen moeten kunnen aantonen dat zij de nodige maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens van de leerlingen te beschermen en te beveiligen. Een school zal de persoonsgegevens voldoende moeten beveiligen en moet een regeling vaststellen voor het gebruik van deze gegevens. Bij het vaststellen of wijzigen van zo’n regeling moet de school bovendien om instemming vragen van de medezeggenschapsraad. Dit geldt niet alleen bij een regeling voor leerlingdossiers, maar ook bij regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld cameratoezicht of verzuimregistratie. Bij cameratoezicht op school dient er met extra voorwaarden en regels rekening te worden gehouden.

Bron: Nationale Onderwijsgids

 Naar homepage