Pedagogiek
in praktijk

Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijd

In de tweede helft van zijn leven schreef Jan CM Willems (Nijmegen, 1952) vele duizenden senryu’s. In dit derde deel van de Hier en nu-trilogie, Hier en nu – deel 3, Senryu’s in overlevingstijd, staan de senryu’s die hij schreef van begin december 2021 tot eind februari 2022. Deze senryu's gaan over de ‘overlevingstijd’ tussen zijn door oncologen gestarte tweede palliatieve behandeling en de mededeling van het toch niet meer mogelijk zijn van een operatie.
Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijd


Een voorproefje: Drie senryu's over jeugdtrauma’s, relaties en opvoeding.

De mens is een slaaf
tot hij het gekwetste kind
in zichzelf bevrijdt

Een trauma is een
historisch lijden dat geen
geschiedenis wordt

Het kind heeft recht op
regels en grenzen in een
sfeer van affectie


 

De senryu’s in deze bundel sluiten aan op die in beide eerste bundels. In de eerste bundel, Hier en nu – Senryu’s (2021), is een selectie bijeengebracht uit de periode 1995-juli 2021. Het ‘kankerhoofdstuk’ in die bundel begint met de spoedoperatie in november 2020. In de tweede bundel, Hier en nu – deel 2, Senryu’s in reservetijd (2022), staan de senryu’s die hij schreef in de ‘reservetijd’ van half juli tot begin december 2021, de bijna vijf maanden tussen zijn door oncologen met grote stelligheid aangekondigde dood (‘hooguit enkele weken’) en het – na het vragen van advies voor een second opinion – toch maar hervatten van de palliatieve behandeling.

Deze derde bundel heeft meer een kritisch-politiek en beduidend minder een traumatische-jeugd karakter dan de beide eerste bundels.

Over de haiku/senryu-versvorm 
Het strikt aanhouden van de haiku/senryu-versvorm van drie regels van achtereenvolgens 5, 7 en weer 5 lettergrepen c.q. klankeenheden impliceert weliswaar een zekere taalkundige maar daarmee nog niet een of andere hogere poëtische pretentie – waarbij bovendien geldt dat over smaak niet te twisten valt (waardoor het natuurlijk juist vaak gebeurt). Voorop staat de (deels autobiografische en persoonlijke) thematiek van de senryu’s en deze is in hoofdlijnen viervoudig:
(1) jeugdtrauma’s, relaties en opvoeding;
(2) preventie van kindermishandeling;
(3) wereldbeschouwing en maatschappijkritiek (met inbegrip van monarchiekritiek);
(4) omgaan met kanker en (in bredere zin) mindfulness.


Over de auteur
Jan Willems zette zich in voor de preventie van kindermishandeling. Hij promoveerde op het vuistdikke Wie zal de opvoeders opvoeden? (1998). En werd vervolgens de eerste hoogleraar kinderrechten in Nederland. Samen met psychiater Dries van Dantzig richtte hij RAAK op, de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling.

Lees meer & bestel hier Hier en nu | deel 3. Senryu's in overlevingstijd bij Uitgeverij SWP. Naar homepage