Pedagogiek
in praktijk

Het beste besluit voor het kind

Bij het dertigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag lanceert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een praktische toolkit en het stappenplan 'Het beste besluit voor het kind'. Iedereen die werkt met of voor kinderen kan hiermee in vier praktische stappen een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. 'Door op deze manier te werken kunnen professionals weer doen waar zij goed in zijn en krijgen kinderen waar zij recht op hebben.'

Het beste besluit voor het kind

Kinderrechtenverdrag

De toolkit en het stappenplan zijn gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, dat morgen dertig jaar bestaat. Volgens het Kinderrechtencomité moet bij alle besluiten over kinderen hun belang een eerste overweging zijn. De Kinderombudsvrouw heeft de richtlijnen van het comité vertaald in vier praktische stappen die iedereen kan gebruiken bij het nemen van beslissingen voor kinderen.

In vier stappen naar het beste besluit

De eerste stap is om te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. Wat maakt dit kind bijzonder, wat wil het kind zelf en wat is de invloed van het besluit op het leven van het kind? Vervolgens worden in stap twee de andere belangen in kaart gebracht. Wat zijn de wensen van de ouders en de betrokken organisaties, is er genoeg geld en zijn er wetten of regels die een obstakel vormen?

In stap drie wordt de afweging gemaakt tussen wat het beste is voor het kind en alle andere belangen die een rol spelen. Het belang van het kind weegt hierbij het zwaarst. Als de beslissing genomen is, wordt deze in stap vier besproken met het kind. Waar is rekening mee gehouden bij de beslissing en wat kan het kind doen als hij of zij het er niet mee eens is?

Bron: KinderombudsmanNaar homepage