Pedagogiek
in praktijk

Handreiking ‘Grip op asbest’ geactualiseerd

In de laatste jaren hebben veel schoolorganisaties maatregelen getroffen in de vorm van sanering of door het opstellen van een asbestbeheersplan. Ook is de regelgeving de laatste jaren gewijzigd. Op verzoek van de PO-Raad, VO-raad en VNG heeft Ruimte-OK daarom de eerdere handreiking uit 2015 geactualiseerd.


Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Vanuit het (aansprakelijkheids-)risico is het voor hen dan ook belangrijk te weten of, en zo ja waar, in de gebouwen asbest is verwerkt en hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen. 

De inhoud van de nieuwe handreiking is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel gaat in op de theorie en geeft een overzicht van feitelijke informatie en geldende wet- en regelgeving. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Het tweede deel gaat in op de praktijk en beschrijft de praktische toepassing van de wetgeving. Het derde en laatste deel omvat verwijzingen naar relevante websites en informatie voor verdere inhoudelijke verdieping.Naar homepage