Pedagogiek
in praktijk

Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen

Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs stellen 5 miljoen euro beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om gedurende vier maanden de leerlingen van deze scholen een goede start van de dag te geven.
Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen


Het tijdelijk schoolontbijt geldt als overbrugging naar de koopkrachtmaatregelen van het kabinet voor komend jaar, zoals het energieplafond en de verhoging van het minimumloon. Ook is het een overbrugging naar de verdere uitwerking van het plan voor gratis schoollunches. Dit geeft invulling aan een Kamermotie die oproept tot het aanbieden van een maaltijd op school, in het bijzonder op scholen in kwetsbare wijken.

Aanvullend op de huidige inzet van het Jeugdeducatiefonds op de 500 scholen hebben ministers Schouten (SZW) en Wiersma (Onderwijs) de Alliantie Kinderarmoede gevraagd om via bestaande en nieuwe lokale allianties meer scholen te gaan ondersteunen om honger in de klas tegen te gaan. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt komende tijd nader uitgewerkt. Het is in elk geval niet de bedoeling dat de werkdruk op scholen toeneemt. 

 Naar homepage