Pedagogiek
in praktijk

Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt

Arjen Bolt van het beroemde boek Het gezin centraal, start in november met een cursus in zes dagdelen over situaties waarbij je als professional te maken krijgt met mishandeling, misbruik en/of andere vormen van onveiligheid van een kind.
Gezins- en oplossingsgericht werken als een kind gevaar loopt

In de cursus bespreken we de dilemma’s die de confrontatie met mishandeling en misbruik oproepen. We nemen de methodische handelingsmogelijkheden door. We koppelen onze praktijkervaringen aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de werkzaamheid van hulp en behandeling aan jeugd en gezinnen rond veiligheid. Het zal daarbij veel gaan over ‘engageren’, het in stand houden van een samenwerkingsverband met alle betrokkenen en ‘positioneren’, begrenzen en ingrijpen als de veiligheid niet gewaarborgd is.
 
De training wordt in belangrijke mate vormgegeven in de vorm van geleide intervisie/supervisie waarbij cursisten de gelegenheid krijgen eigen leervragen en casuïstiek in te brengen en elkaar te bevragen en feedback te geven. We besteden ook aandacht aan de gevoelens en emoties die bij ons opkomen als we geconfronteerd worden met mishandeling of seksueel misbruik van kinderen. Hoe kanaliseer je die gevoelens? Kun je ze ook benutten? We gaan oefenen met het ‘engageren’ en ‘positioneren’ in het contact met de ouders en kinderen. En de (oplossingsgerichte) technieken die daarbij nuttig zijn. De oefeningen worden toegepast op de praktijksituaties die in de bijeenkomsten aan de orde komen.
 
Het programma Signs of Safety en het boek ‘Het gezin centraal’ vormen de methodische ondergrond van deze cursus.

Kijk op de website van Logavak voor meer informatieNaar homepage