Pedagogiek
in praktijk

Een PiP naar mijn hart (Redactioneel PIP 124, 2021)

‘Zou je lid willen worden van de redactie van Pedagogiek in Praktijk?’ vroeg Bas Levering me bijna tien jaar geleden. Ik was net gepromoveerd en voelde naast mijn werk en gezin weer wat ruimte voor andere activiteiten. De vraag kwam dus op het juiste moment.
Een PiP naar mijn hart (Redactioneel PIP 124, 2021)


Na twintig jaar werken als logopedist op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM), zoals dat destijds heette, en een master in Special Educational Needs ben ik me gaan richten op het opleiden van pedagogen en de pedagogiek van het opleiden. Ik wil onze hbo-studenten, zowel op bachelor- als masterniveau, graag meegeven hoe prachtig, breed en belangrijk ons vakgebied is. Pedagogiek in Praktijk en het redactiewerk sluiten hier helemaal bij aan. Met enige regelmaat wijs ik collega’s of studenten op artikelen in PiP. Ze vormen immers een mooi uitgangspunt voor een nadere zoektocht in pedagogische theorie en geven een beeld van het maatschappelijk belang van een pedagogisch perspectief.

Het meest enthousiast word ik van artikelen en interviews die inspireren tot het nemen van actie, zoals in deze editie het interview met de Amsterdammer van het jaar Kurano Bigiman. Hij had het lef om een gymnasiumafdeling op te zetten op een school in Amsterdam-Zuidoost, zodat ook kinderen in deze (voormalige probleem)wijk een extra plus op het vwodiploma kunnen krijgen. Uiterst actueel binnen de huidige discussies over kansengelijkheid. Amsterdam-Zuidoost is ook de context van een voorbeeld van het versterken van de pedagogische civil society. Mehmet Day en Frake Schermer beschrijven hoe belangrijk daarbij betekenisvolle ontmoetingen tussen professionals van verschillende organisaties zijn. Door de verschillende kwaliteiten te bundelen lukt het beter om de informele netwerken te bereiken.

De actualiteit van het artikel ‘Filterbubbels en echokamers van Zena Bani en Maartje van Dijken is evident, gezien alle polarisaties rondom de coronamaatregelen. Zij vertellen over hun onderzoek naar de ervaringen van jongeren met de filterbubbels die binnen sociale media ontstaan. Bijzonder om te lezen dat jongeren zich er wel van bewust zijn, maar ook aangeven het prettig te vinden. Het onderzoek is onderdeel van een groter project waarin uiteindelijk een app ontwikkeld wordt om jongeren te stimuleren om hier verder over na te denken.

Vaak zetten artikelen in Pedagogiek in Praktijk aan tot bezinning, bijvoorbeeld door de historische achtergrond van actuele onderwerpen te schetsen. In dit nummer is dat het artikel van historisch pedagoog Nelleke Bakker. De zorgen over de grote druk op jeugdhulp en speciaal onderwijs door lichtere problemen zoals ADHD plaatst ze in de lange geschiedenis van het medisch denkmodel bij het kijken naar gedrag van kinderen. Daarmee laat ze zien hoe hardnekkig dit denken is. Als pedagoog voel ik me aangesproken om het andere verhaal onder de aandacht te blijven brengen.

Al langere tijd vult Jacques Dane van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht onze achterpagina. Nu schrijft hij samen met zijn collega Linda Terpstra over het wonder van leren lezen. Een deel van de leesmethoden kende ik natuurlijk, zeker die uit mijn jeugd. Maar er zijn toch ook een paar onbekende die ik graag ga bekijken in de tentoonstelling boom roos vis: Over leren lezen en leesplezier.

Onze serie ‘Juf op straat’ laat elke keer weer de rijkdom van beeldend werken met kinderen zien. In deze PiP komt het beeldend werken terug in het artikel over beeldende therapie in inclusief onderwijs. Ido Weijers levert regelmatig bijdragen aan PiP, vaak over jeugdcriminaliteit. Deze keer werpt hij zijn licht op de relatie tussen financiële problemen en jeugdcriminaliteit. Wederom dus een Pedagogiek in Praktijk naar mijn hart.

Loes Houweling

Lees losse artikelen of de complete PIP via Pedagogiek Digitaalword abonnee of bestel hier het nummer in print.

 


Naar homepage