Pedagogiek
in praktijk

De staat van het gezin

In de afgelopen maanden is er informatie verzameld die een indicatie geeft over hoe het met gezinnen gaat. Het gaat om bestaande, openbaar toegankelijke cijfers. Ook is er een peiling gedaan onder 515 ouders. De combinatie toont een opmerkelijk beeld: Het gaat relatief goed met Nederlandse gezinnen.
De staat van het gezin


Nederland wordt ervaren als een fijn land en vooral vrijheid en goede voorzieningen worden daarbij genoemd, zeker ten opzichte van andere landen. Ouders maken zich zorgen maar aanvaarden die zorgen ook. Ze ervaren echter ook flinke uitdagingen, vooral in hun werk-gezin-zorg combinatie en merken weinig ondersteuning vanuit de samenleving, de politiek en het bestaande systeem.

Volgens 89% van de gezinnen is Nederland een land waar ze graag willen wonen. 48% Geeft aan dat Nederland goede voorzieningen kent, maar 79% geeft aan dat de politiek te weinig doet.

Ouders maken zich zorgen over de gas- en energieprijzen (57%), de kwaliteit van het onderwijs (53%), duurzaamheid en het milieu (48%), energie en slaap (43%) en kansenongelijkheid (41%).

Lees het hele raport gratis via Pedagogiek Digitaal.Naar homepage