Pedagogiek
in praktijk

CO2-meter verplicht in de klaslokalen, extra ondersteuning bij inzet luchtreinigers

Nu de coronabesmettingen weer toenemen, is het belangrijk om te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie in alle scholen op orde te krijgen. Daarom moet in alle Nederlandse schoollokalen een werkende CO2-meter worden opgehangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft onderwijsminister Wiersma besloten.
CO2-meter verplicht in de klaslokalen, extra ondersteuning bij inzet luchtreinigers


Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa 60 procent een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, 40 procent heeft dat om diverse redenen nog niet. Hoewel bij vele scholen de meters wel in bestelling zijn, is het noodzakelijk om op álle plekken voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht. Deze verplichting is voor nieuwbouw en gerenoveerde basisschoolgebouwen al eerder opgenomen in het Bouwbesluit.

Om geen kansen te laten liggen, wil Wiersma ook de inzet van luchtreiniging optimaal benutten. Scholen die dat willen worden verder ondersteund in het gebruik daarvan. Dit is niet alleen een oplossing voor de korte termijn, maar helpt ook aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over de effectiviteit en veiligheid van luchtreiniging in de klas, zegt de minister.

Staphorst is een lichtend voorbeeld voor Wiersma. Daar hebben zes scholen het initiatief genomen om 75 luchtreinigers te plaatsen. De minister wil daar nu een pilot starten om de effecten van deze luchtreinigers te meten. Dit moet worden uitgebreid naar ruim 200 klaslokalen op andere plaatsen in Nederland. Scholen die aan de pilots willen meedoen, kunnen zich aanmelden op ventilatiehulp.nl. Onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2023 verwacht. De pilots staan los van het al langlopende onderzoek op tientallen scholen door wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven.

Inmiddels wordt de website ventilatiehulp.nl goed bezocht, meldt Wiersma. Handreikingen en documenten zijn zo’n 3000 keer gedownload. De helpdesk is 500 keer geraadpleegd en er zijn ruim 700 verzoeken bij Ruimte-OK ingediend voor een bezoek van een expert van het hulpteam. De experts hebben inmiddels ongeveer 400 scholen bezocht, en nog zo’n 170 scholen hebben op korte termijn een afspraak staan. De hulpteams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie verder te verbeteren.

 Naar homepage