Pedagogiek
in praktijk

Burgerschapsonderwijs: hoe zit het daarmee?

De Onderwijsinspectie is een onderzoek gestart naar de invulling van burgerschapsonderwijs. De wet schrijft voor dat leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden van de mensen die in Nederland wonen. Maar dat gaat niet overal goed of vindt niet plaats. De rapportage wordt in februari 2020 verwacht.
Burgerschapsonderwijs: hoe zit het daarmee?

Zo onthulde Nieuwsuur in september dat er in het islamitisch onderwijs lesmethoden worden gebruikt waarin homoseksualiteit, het veranderen van geslacht en het hebben van oogcontact tussen jongens en meisjes worden veroordeeld. Maar ook in het streng-christelijke onderwijs wordt homoseksualiteit afgewezen.

Breed onderzoek

De minister heeft de inspectie gevraagd om onderzoek te doen naar lesmateriaal op islamitische scholen, en daarbij te beoordelen of deze scholen genoeg doen aan burgerschapsonderwijs. Aanleiding waren publicaties over een islamitische onderwijsmethode over seksuele voorlichting. De inspectie gaat dit onderzoek breder invullen, omdat de discussie die hieraan ten grondslag ligt verder voert dan de vraag of een bepaalde lesmethode binnen een denominatie wel of niet kan.

Dat betekent dat we scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen in het onderzoek betrekken. Het betreft scholen uit het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, en instellingen uit het mbo.

Bron: Inspectie

Boeken over burgerschap via de site burgeren.nl

 Naar homepage