Pedagogiek
in praktijk

Buitenschoolse opvang blijft dicht

Het kabinet heeft dinsdag 23 februari besloten dat de buitenschoolse opvang vooralsnog dicht blijft. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder – en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De bso blijft de komende periode beschikbaar voor de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.
Buitenschoolse opvang blijft dicht


Volgens het OMT is het nog onverantwoord om de bso’s volledig te heropenen. Heropening kan zorgen voor meer contacten tussen kinderen van verschillende groepen en/of scholen. De groepen in de bso zijn niet gelijk aan de groepen op school, waardoor heropening tot extra contacten en mogelijk tot extra verspreiding van het virus zal leiden. Ouders wordt gevraagd de rekening van de bso door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert.Naar homepage