Pedagogiek
in praktijk

Bronnen bij Astrid Ottenheym-Vliegen en Robbin Haaijer (2024). Partnerschap in een pedagogisch ecosysteem. Pedagogiek in Praktijk. 29(136), 42-45


Christakis, N. (2010). De verborgen invloed van netwerken. Ted-Talk. https://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks?language=nl

Ottenheym, A., & Haaijer, R. (2023). Hoe is het met jou? Lessen uit een pedagogisch ecosysteem. Hens. https://uitgeverijhens.nl/boeken/hoe-is-het-met-jou/

Ottenheym-Vliegen, A., et al. (2023) WegwijsinGedrag, Perspectiefwisseling van leerkrachten in het omgaan met leerlingegedrag. NRO-rapport. Website: www.wegwijsingedrag.nl

Visser, T. (2024). De pedagogische alliantie n.a.v. het boek Hoe is het met jou? Podcast 24 Onderwijs met Hart en Ziel. https://open.spotify.com/episode/17OULF4bGfIbcn79qgi46P

 


Naar homepage