Pedagogiek
in praktijk

Boekentip| DyslexieSleutels: praktisch en straight-to-the-point

Deze dyslexietraining is ontstaan vanuit jarenlange individuele begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs en is als pilot op diverse scholen uitgeprobeerd en aangepast. De DyslexieSleutels zijn ontwikkeld om de zelfredzaamheid van leerlingen met dyslexie in de brugklas van het voortgezet onderwijs te vergroten.
Boekentip| DyslexieSleutels: praktisch en straight-to-the-point

 

"Het boek is praktisch en lekker straight-to-the-point. (…) Om leerlingen met dyslexie op de middelbare school te laten slagen, is het van belang dat dyslexiezorg deel uitmaakt van het schoolbeleid. Maar ik denk dat strategieën die voor leerlingen met dyslexie handig zijn, net zo waardevol kunnen zijn voor hun niet-dyslectische klasgenoten. Ook zij kunnen baat hebben bij meer begeleiding bij het aanleren van leerstrategieën. DyslexieSleutels biedt praktische handvaten voor het bieden van dyslexiezorg, maar kan met wat creativiteit ook zo ingezet worden dat niet alleen leerlingen met een dyslexieverklaring er iets aan hebben." - Cathy Schrijner

 

In zes wekelijkse lessen van twee lesuren van 45 minuten krijgen de leerlingen diverse praktische denk- en leertools aangereikt. Hierdoor leren ze zelf ontdekken wat dyslexie voor hen betekent en welke tools voor hen werken.

Het lesprogramma kent de volgende opbouw:

  • Bijeenkomst 1 en 2: Psycho-educatie. Bijeenkomst 1: Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten (Thema’s: Inzicht en achtergronden dyslexie, verschillende perspectieven, eigen dyslexieverklaring). Bijeenkomst 2: Omgaan met dyslexie (Thema’s: coping, eigen copingprofiel, productieve en niet productieve coping, relatie gedachten-gevoel-gedrag, leerkuil, mindsets, vervolg eigen dyslexieverklaring).
  • Bijeenkomst 3, 4 en 5: Leerstrategieën. Bijeenkomst 3: Trechterlezen (Thema’s: van leerdoelen naar leesvragen, inzet van hulpmiddelen, mindmappen). Bijeenkomst 4: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten (Thema’s: geheugen-technieken, leren van woordbetekenissen (MVT). Bijeenkomst 5: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten vervolg (Thema’s: Het leren van spelling en grammatica (MVT), eigen leersleutel).
  •  Bijeenkomst 6: Het maken van toetsen zonder stress. Thema’s: vervolg mindset, vervolg relatie gedachten-gevoel-gedrag, ontstaan van faalangst, helpende gedachten, ontspanning, rondesysteem en markeren sleutelwoorden.

Iedere les sluit af met een verwerkingsopdracht in het werkboek. In het begeleidingsmateriaal is achtergrondinformatie voor ouders en begeleiders opgenomen.

LEES MEER & BESTEL!
 


Naar homepage