Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 97

Accentnummer Echtscheiding

 

06 Interview

Liesbeth Groenhuijsen

‘Er zit zoveel pijn omdat de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is’

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. In 2008 verscheen haar eerste boek over echtscheiding En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook schreef ze een voorleesboek voor kinderen van gescheiden ouders en onlangs leverde ze een bijdrage aan een boek over de bijzondere curator. Bas Levering sprak haar over de moeilijk te overschatten ellende van de vechtscheiding en over de vraag of we er met het ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan.

Bas Levering

 

14 Accent Echtscheiding

Uit de praktijk van een bijzondere curator

In complexe scheidingssituaties kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger voor de kinderen. Meestal is dit een advocaat of mediator, soms een gedragsdeskundige. Orthopedagoog Lijnie Reijers geeft een inkijkje in de praktijk van de bijzondere curator.

Lijnie Reijers

 

22 Accent Echtscheiding

Scheiding in beeld

De methode ‘Verlies in Beeld’ kan kinderen van gescheiden ouders helpen om meer zicht te krijgen op de gebeurtenissen.

Riet Fiddelaers-Jaspers

 

34 Accent Echtscheiding

Complexe scheidingen

Bij complexe scheidingen is het belangrijk dat professionals meer aandacht hebben voor de pijn en ontwrichting, in plaats van direct naar oplossingen te zoeken.

Dorien Graas en Anja Bunthof

 

40 Pedagogiek

Nieuw licht op opvoeden

In haar waarderende bespreking van Daan Roovers’ Mensen maken laat Wilna Meijer zien hoe Roovers een nog preciezer antwoord op haar eigentijdse opvoedingsvragen had kunnen formuleren.

Wilna Meijer

 

& verder…

3 Redactioneel

12 Kunst

19 Kijk op de ander

20 Waar hangen ze uit?

27 Generatie M

28 Film

30 Het beslissende boek

33 Koops over onderzoek

39 Sieneke

44 Communiceren met kinderen

45 De casus

46 Warm aanbevolen

49 iPiP

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent