Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 92 2016

 

Accentnummer Spelen

 

06 Interview

Froukje Hajer

‘Waar is jullie planbord?’

Froukje Hajers manifest Werk maken van spelen is een uitwerking van artikel 31 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind: het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij zijn leeftijd, en op vrije deelneming aan het culturele en het artistieke leven.’ Bas Levering sprak met haar.

Bas Levering

 

14 Accent Spelen

Zien hoe kinderen in spel zijn

Waar kinderen zijn, wordt gespeeld. Als we alleen naar kinderspel kijken om te zien welke onderwijsdoelen worden behaald, doen we het spel tekort. Elise Peters en Dieuwke Hovinga voeren een betoog om de bredere waarde van kinderspel te zien en te herkennen wat volwassenen daarin kunnen betekenen.

Elise Peters en Dieuwke Hovinga

 

18 Accent Spelen

Verwondering met drama en poppenspel

Poppenspel en dramatische werkvormen kunnen in de klas onverwacht waardevolle momenten opleveren. Kinderen verbeelden, bewegen, beleven en… onthouden. Opeens valt het kwartje wél! Spelen is leren met veel plezier.

Irma Smegen

 

28 Praktijk

Verscholen achter dikke muren

Over de zoektocht van jongeren met een verlieservaring. Hoe kunnen zij weer in contact komen met de pijn die ze diep weggestopt hebben?

Gijs Visser en Riet Fiddelaers-Jaspers

 

36 Pedagogiek

Pedagogiek binnen het mbo

In het mbo was de rol van de leraar een tijdlang onderbelicht door het accent op zaken als schaalvergroting. Dat is verleden tijd; de leraar doet er weer toe.

Wouter Pols

 

42 Praktijk

De Opvoedparty

Pedagogisch adviseren zonder te betuttelen. Met de OpvoedParty wil Katrien Laane het taboe doorbreken om te praten over de dagelijkse worsteling die opvoeden heet.

Katrien Laane

 

& verder…

3 Redactioneel

12 Film

22 Communiceren met kinderen

23 Generatie M

24 Nieuw! Kunst

26 Sieneke

27 Kijk op de ander

32 Het beslissende boek

35 De casus

40 Waar hangen ze uit?

46 Mieren

47 iPiP

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld