Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 91 2016

 

06 Interview

Hans Boutellier

‘In die zin is het toch een klein beetje een zootje’

Eind vorig jaar verscheen Het seculiere experiment van prof. dr. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij beschrijft in dit boek hoe we in de afgelopen vijftig jaar zonder god gingen samenleven. Bas Levering sprak met hem over de vraag in hoeverre dat gelukt is.

Bas Levering

 

14 Pedagogiek

Kinderen en zelfbeschikking over hun leven

De euthanasiewet beschouwt kinderen onder de 12 jaar als wilsonbekwaam. Ido Weijers pleit er echter voor dat in situaties van ernstige ziekte waarin een jong kind een behandeling weigert of verzoekt om euthanasie, de wet de gelegenheid zou moeten bieden om nauwkeurig te onderzoeken in hoeverre het kind wilsbekwaam is.

Ido Weijers

 

22 Praktijk

Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan

Samenleven in culturele diversiteit kan interessant, leuk en opwindend zijn en tegelijkertijd moeilijk en irritant. Niet gemakkelijk bespreekbaar in de klas, maar het gebruik van verhalen blijkt goed te werken.

Yvonne Leeman

 

[kop]De kleine prins[/kop]

In het hart van deze PiP het derde deel van het magische verhaal van Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins, vertaald door Martine F. Delfos. Om te lezen en te bewaren.

[afbeeldingen op dropbox]

 

30 Biografie

Jean Piaget (1896-1980)

De fasen-theorie van Jean Piaget vormt voor velen nog altijd een richtlijn, ook als het om morele ontwikkeling en opvoeding gaat.

Willem Koops

 

36 Praktijk

Wie ontdekt de talenten van de ouder: de pedagoog of een paard?

Begeleiding met behulp van een paard kan, zowel voor kinderen als ouders, een speelse manier zijn om de eigen talenten te ontdekken.

Jenna Sietsma

 

42 Pedagogiek

Goed verzonnen of waar gebeurd

Voor relevante pedagogische theorievorming is goede fictie even waardevol als het beschreven echte leven.

Bas Levering

 

& verder…

3 Redactioneel

13 De casus

18 Film

20 Generatie M

21 Sieneke

27 Communiceren met kinderen

28 Waar hangen ze uit?

35 Mieren

40 Vinger aan de pols

46 Kijk op de ander

47 iPiP

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld