Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 90 2016

 

06 Interview

Dolph Kohnstamm

‘Wat Swaab doet, is bloedlink’

In zijn nieuwe boek De Eigenander. Een ik in mij presenteert ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm een intrigerende identiteitstheorie. Hij komt ermee in het geweer tegen neurowetenschappers die de vrije wil ontkennen. Bas Levering sprak met hem.

Bas Levering

 

14 Pedagogiek

Wat werkt in vroeg- en voorschoolse educatie?

Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat kinderen in achterstandsituaties blijvend profiteren van vroege interventie, terwijl onderzoek in Nederland steevast aantoont dat VVE geen enkel effect sorteert. Hoe is dat mogelijk? Helma Brouwers doet een poging tot duiding van dit merkwaardige fenomeen.

Helma Brouwers

 

22 Pedagogiek

Rekenen en wiskunde in pedagogisch perspectief

In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zijn kinderen nooit te jong voor rekenen en wiskunde. Ze komen er in alledaagse (spel)activiteiten mee in aanraking.

Niko Fijma en Ester van Oers

 

[kop]De kleine prins[/kop]

In het hart van deze PiP het tweede deel van het magische verhaal van Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins, vertaald door Martine F. Delfos. Om te lezen en te bewaren.

[afbeeldingen op dropbox]

 

30 Praktijk

Vertrouwen in professionals

In de Jeugdwet wordt beroepsregistratie als belangrijk middel gezien om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te vergroten. Toch blijft het middel beperkt en is het zeker geen eindpunt.

Loes Houweling

 

36 Biografie

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Een filosoof met kritiek op het onderwijs en de kerk uit zijn tijd vanwege hun gebrekkige aansluiting op de innerlijke belevingswereld.

Peter van der Doef

 

44 Praktijk

Signaleren van kindermishandeling

Lessen over huiselijk geweld en kindermishandeling moeten structureel worden aangeboden op onderwijs-, zorg- en welzijnsopleidingen. Een kind kan niet leren als het zich niet veilig voelt.

Katja Meertens

 

& verder…

3 Redactioneel

12 Film

19 Mieren

20 Generatie M

21 Sieneke

26 Kijk op de ander

27 iPiP

28 Waar hangen ze uit?

35 Communiceren met kinderen

40 Het beslissende boek

43 De casus

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld