Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 86 2015

 

06 Interview Anna Bosman

‘Alles wat wij doen is normatief’

Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit, pleitte er in haar Orthoblog voor om aan universiteiten weer echt pedagogisch onderzoek te gaan doen. Bas Levering zocht haar op en kreeg een uitgebreide toelichting.

Bas Levering

 

12 Pedagogiek

Kim, een bijzondere doorzetter

Wanneer een kind leer- of gedragsproblemen heeft of klaagt over pijn, focust men vaak te veel op de problemen of klachten. Men vergeet dan te kijken naar het ‘totale’ kind, en houdt er geen rekening mee dat alles in een kinderlijf met elkaar verbonden is.

Carla van Wensen

 

18 Onderzoek

Alle brede scholen langs dezelfde meetlat?

Anders kijken naar brede scholen en integrale kindcentra

Jacques Verheijke en Dirk Postma van Hogeschool Utrecht leggen de blinde vlekken bloot van de recente landelijke effectmeting naar de opbrengsten van brede scholen en integrale kindcentra.

Jacques Verheijke en Dirk Willem Postma

 

24 Praktijk

Kinderopvang en jeugdhulp hand in hand

In het pilotproject ‘Alert4you’ coachte jeugdzorgwerker Eline Kraak bso-medewerkers bij het begeleiden van kinderen met een jeugdhulpindicatie.

Eline Kraak

 

32 Praktijk

Houvast

Anneke Groot is moeder van een zoon met autisme. Ze ontwikkelde de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL) met kinderen in het autistisch spectrum.

Anneke Groot

 

38 Biografie

Fénelon

Amuseren om te leren

Fénelon (1651-1715) was reeds tijdens zijn leven een mythische figuur geworden, die vooral in de Europese pedagogische wereld verheerlijkt werd.

Hans Van Crombrugge

 

 

& verder…

3 Redactioneel

17 Communiceren met kinderen

22 Film

28 De casus

29 Mieren

30 Waar hangen ze uit?

37 Generatie M

42 Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp

45 iPiP

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld