Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 85 2015

 

06 Interview Marit Tomassen

‘Scheidingskinderen zijn met het ouderschapsplan niet veel opgeschoten’

Marit Tomassen promoveerde vorige maand op een evaluatie van de werking van het ouderschapsplan, dat vanaf 1 januari 2009 verplicht aan scheidende ouders werd opgelegd. De hooggespannen verwachtingen worden van geen kant ingelost. Bas Levering sprak met haar en noteerde ook haar veelbelovende alternatieve voorstellen.

Bas Levering

 

12 Pedagogiek

Een alternatief voor antipestprogramma’s op vso-scholen

Wat is de beste manier om pesten op school tegen te gaan? Recente studies naar de effectiviteit van antipestprogramma’s en onderzoek bij scholen van het voortgezet speciaal onderwijs, waar veel wordt gepest, vormen de basis voor een nieuwe aanpak.

Peer van der Helm en Marjorie Beld

 

18 Onderzoek

Hink, stap of sprong over de kloof

Ouderbetrokkenheid, taal en participatie: wensen en succesfactoren

Yolande Timman

 

24 Onderzoek

Vaders en seksuele opvoeding: een prima combinatie

Vaak zijn het vooral de moeders die de seksuele opvoeding op zich nemen, maar ook vaders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Channah Zwiep

 

32 Pedagogiek

Van startbekwaam tot stadsbekwaam

Opvoeden en onderwijzen in de stad kent een eigen pedagogische dimensie. Daarom kunnen beroepsopleidingen voor leerkrachten en pedagogen niet overal in het land hetzelfde zijn.

Ruben Fukkink

 

38 Opinie

Bergaf met de taakstraf

De taakstraf kan voor jongeren een goed alternatief zijn voor een vrijheidsstraf. De werkelijke effectiviteit van de sanctie kan echter worden betwist.

Karen Hermans

 

 

& verder…

3 Redactioneel

17 De casus

22 Waar hangen ze uit?

29 Communiceren met kinderen

30 Film

36 Mieren

37 Generatie M

42 Vinger aan de pols van de nieuwe jeugdhulp

44 iPiP

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld