Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 84 2015

 

06 Interview

‘Ik wil niet te veel met het vingertje wijzen’

Een half jaar geleden werd Renske Keizer benoemd tot bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de door de Stichting Vader Kennis Centrum ingestelde leerstoel houdt de Rotterdamse familiesociologe zich in het bijzonder bezig met de rol en betekenis van vaderschap. Dat is wereldwijd uniek. Bas Levering sprak met haar.

Bas Levering

 

12 Praktijk

Onze klas, mijn wereld

De methodiek Onze klas, mijn wereld biedt leerkrachten handvatten om systematisch te werken aan de ontwikkeling van sociale competentie op een wijze die aansluit bij het echte leven, de actualiteit in de klas. Taalonderwijs en ICT zijn daarmee op een vanzelfsprekende manier verweven.

Els Schellekens en Dorian de Haan

 

18 Transitie

Gevolgen van de transitie jeugdzorg voor het uitvoerend werk van de Raad voor de Kinderbescherming

Youri Cobben gaat na welke grote veranderingen de transitie jeugdzorg met zich meebrengt voor de uitvoering van het werk van raadsonderzoekers.

Youri Cobben

 

24 Opinie

Islam en radicalisering op basisscholen

Maurits Berger gaf de afgelopen tijd cursussen over islam en radicalisering aan Haagse basisschoolleerkrachten. Een verslag van zijn ervaringen.

Maurits Berger

 

32 Praktijk

Amersfoort geeft kinderen een stem

Door het opzetten van kinderwijkraden wil Amersfoort kinderen een stem geven. De verwachting is dat kinderen meer plezier in hun omgeving krijgen en vaker met elkaar zullen omgaan.

Krishna Autar

 

42 Achtergrond

Trauma in de tijd II

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen een posttraumatisch stresssyndroom ontwikkelen. Soms komen de symptomen pas na langere tijd tot uiting.

Francien Lamers-Winkelman

 

 

& verder…

3 Redactioneel

16 Waar hangen ze uit?

21 Communiceren met kinderen

22 Column Martine Borgdorff

23 De casus

30 Film: Her

36 Mieren

37 Generatie M

38 Het beslissende boek

47 iPiP

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld