Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 80 2014

 

06 Interview

Bram Orobio De Castro

‘De felheid begrijp ik niet’

Prof. dr. Bram Orobio De Castro was lid van de commissie die dit voorjaar op verzoek van staatssecretaris Dekker anti-pestprogramma’s beoordeelde. In het gesprek dat Bas Levering met hem had, gaat hij dieper in op de achtergronden en op de reacties.

Bas Levering

 

14 Opinie

Toetsgekte

Het toetsen van leerlingen is een wezenlijk onderdeel geworden van het werken in het basisonderwijs. Daarbij komt nu het verplichte eindexamen basisonderwijs. Veel leraren en ouders vinden dat het aantal toetsen de spuigaten uitloopt; er is sprake van een ware toetsgekte.

Henk van der Weijden

 

28 Onderzoek

‘Het gaat verwateren’ – portret van een ex-veelpleger

Een voorpublicatie uit Stoppen of volharden? Portretten van jonge veelplegers van Ido Weijers en Diane van Drie. Het boek biedt een indringende analyse van de worsteling om te stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden.

Ido Weijers en Diane van Drie

 

34 Praktijk

Grip op burgerschap

Basisscholen werken aan burgerschapsvorming. Je kunt ze zomaar tegenkomen: kinderen van groep 7, die onder begeleiding van hun leraar met bejaarden boodschappen doen om daarna samen in het verzorgingshuis te lunchen.

Yvonne Leeman, Mirjam Stroetinga en Marike Klomp

 

38 Pedagogiek

Philippe Meirieu: weerstand en opvoeding

De pedagogiek van de Franse hoogleraar Philippe Meirieu (1949) staat in de lange pedagogische traditie van Rousseau en Montaigne. Opvoeden is voor Meirieu: kiezen voor de emancipatie van het kind.

Wouter Pols en Hans Van Crombrugge

 

44 Praktijk

Veilig voelen en vaardigheden vergroten

De methodieken gentle teaching en competentievergrotend werken worden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vaak los van elkaar gebruikt. Ze vullen elkaar echter prima aan.  

Vanessa Olivier-Pijpers, Meike Kieft en Yvonne van ’t Schip

 

 

& verder…

3 Redactioneel

12 Column Daphne Clement

13 Communiceren met kinderen

20 Waar hangen ze uit?

22 Het beslissende boek

25 IM Ton Beekman

26 Mieren

27 De casus

33 Generatie M

42 iPiP

48 Warm aanbevolen?

51 Agenda + Volgende keer + Service