Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 76 2013

 

06 Interview

Ido Weijers

‘Preventie is gebaseerd op wantrouwen’

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De wet die dat mogelijk moet maken, werd op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. De Wet brengt zorgen over de financiering en het tempo van invoering met zich mee. Prof.dr. Ido Weijers vraagt zich af hoe er met de verantwoordelijkheid van de ouders wordt omgegaan en hoopt op uitstel.

Bas Levering

 

12 Transitie

Voorkomen, versterken en bevorderen

Je zult maar een gemeente zijn en de verantwoordelijkheid krijgen voor bijna de hele Jeugdzorg en uitvoering van de jeugdbescherming. Dan moet jij ervoor zorgen dat uitvoeringsorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Een grote verantwoordelijkheid!

Goos Cardol

 

18 Transitie

Het belang van jongerenwerk binnen de jeugdhulpverlening

Wat betreft de transitie van de Jeugdzorg verkeert veel nog in de plantfase en de invulling per gemeente verschilt, maar in de beweging is één constante: ook als het jongerenwerk onderdeel is van deze integrale samenwerking, is niet duidelijk welke bijdrage het kan leveren aan de gezamenlijke zorg voor de jeugd.

Dagmar Alders en Judith Metz

 

26 Achtergrond

Begeleiding of bevoogding

In Ramons wereld bestaan geen keuzes. Het bedenken van kansrijke alternatieven hoort niet tot zijn vocabulaire. Hij is in dit opzicht gehandicapt. Thecla Rondhuis beschrijft haar leven met haar mongoloïde zoon en stelt de vraag: wat is hier nodig, begeleiding of bevoogding?

Thecla Rondhuis

 

32 Terugblik

Een kinderboek van een eeuw geleden

Generaties Nederlandse kinderen groeiden op met de boeken van W.G. van de Hulst. René Kil las het boek Van Hollandse jongens in de Franse tijd als kind én docent.

René Kil

38 Opinie

Peuters en kleuters toetsen? Liever niet!

De Tweede Kamer wil de genormeerde kleutertoets laten vervallen. Helma Brouwers staaft de argumenten tegen de toet cultuur met voorbeelden uit de praktijk.

Helma Brouwers

 

42 Onderzoek

Effectieve behandeling

De behandelmethode (DTT) kan de ontwikkeling van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking versnellen. Leidt dit tot besparingen op de lange termijn?

Nienke Peters-Scheffers

 

&verder…

3 Redactioneel

17 Generatie

24 Communiceren met kinderen

25 De casus

30 Waar hangen ze uit?

36 Column Daphne Clement

37 iPiP

47 Mieren

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service