Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PiP 75 2013

06 Interview
“OGO-leerlingen zijn gemotiveerder en hebben meer zelfvertrouwen”
Aanleiding voor het gesprek was de viering van 25 jaar Basisontwikkeling, de aanpak in de onderbouw die werd geïnspireerd door de Russische leerpsychologie. Desgevraagd wil prof. Bert van Oers ook zijn mening wel geven over de iPad-school en de Amsterdamse plannen met de voorschool. Bas Levering

12 Ondersteunen tijdens en na scheiden
Een scheiding van ouders is een ingrijpende gebeurtenis die 70.000 kinderen per jaar treft in Nederland. Omdat scheidingskinderen een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen hebben, raakt een scheiding ook onze maatschappij. KIES is een interventieprogramma dat kinderen én ouders ondersteunt tijdens en na de scheiding. Angela van der Broek en Inge van der Valk

18 Thema Brede school
Hoe ecologisch breed kan een school zich maken?
Zijn ecologische pedagogiek en curricula van de brede school op inventieve wijze te integreren? En zo ja, hoe dan? Henk Oosterling neemt u stap voor stap mee langs verschillende praktijkvoorbeelden. Henk Oosterling

24 Thema Brede school
Onderzoekend leren werken in de brede school
‘Onderzoekend (leren) werken’ staat hoog op de verlanglijst van professionaliseringsbeleid in alle sectoren van onderwijs, pedagogisch en educatief werk. De brede school biedt hiervoor een schat aan aanknopingspunten. Hoe helpen opleiding en praktijk elkaar bij deze zoektocht? Saskia van Oenen

28 Aansturing van onderwijs volledig
Waarom wordt de complexiteit van de dagelijkse pedagogische praktijk niet meer erkend in de aansturing van het onderwijs? Cees Grol en Marola Grol

36 Gezocht: virtuele opvoeders
Kinderen groeien tegenwoordig niet alleen op in de echte wereld maar ook in een virtuele omgeving. Opvoeding is hier noodzakelijk. Martine Delfos

44 Muziekonderwijs: het mag weer
Wordt er nog iets gedaan aan kunst-, cultuur- en muziekeducatie? 'Jazeker!' Ton Notten belicht een aantal voorbeelden. Ton Notten

& verder…
3 Redactioneel
17 Generatie M
22 Communiceren met kinderen
23 De casus
34 Waar hangen ze uit?
40 iPiP
42 Column Daphne Clement
43 Mieren
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service