Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 73 2013

Thema: Burgerschap

06 Thema Burgerschap
‘Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen’
Micha de Winter speelde een belangrijke rol bij de introductie van burgerschapsvorming in het pedagogisch denken in Nederland. Bas Levering volgt met hem het spoor terug en gaat daarbij de kritische vragen niet uit de weg. Bas Levering

12 Thema Burgerschap
Burgerschap binnen het onderwijs
In 1994 kwam het ‘Platform pedagogische opdracht’ al met een eindadvies over burgerschap aan de overheid en het onderwijs. Nog steeds worstelen beide partijen met de invoering van burgerschap op scholen. Waarom verloopt het proces zo moeizaam? Frank Studulski

16 Thema Burgerschap
‘Lastige’ leerlingen: maak ze tot democratische burgers
Of het gedrag van kinderen problematischer is geworden, valt te bediscussiëren. Feit is dat veel scholen eind jaren negentig zich zorgen maakten over de omgang met ‘lastige’ leerlingen. Leren wat het betekent om ‘democratisch burger’ te zijn, lijkt daarop een antwoord. Leo Pauw

20 Thema Burgerschap
Democratisch leven moet je leren
Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan democratisch burgerschap. In Nederland is dit grotendeels onbekend terrein. Is democratisch burgerschap wel voor jonge kinderen? Anke van Keulen

24 Wie ontdekt de talenten van uw kind?
Pedagogische begeleiding waarbij het paard als hulpmiddel ingezet wordt… Menigeen bestempelt het als ‘wazig’ of ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Maar is het niet gewoon een unieke spelvorm? Jenna Sietsma

36 Als ik er maar geen last van heb
Hoe kritisch zijn jongeren als het gaat om het beoordelen van het gedrag van vrienden of klasgenoten? Terwijl ze steigeren als een docent of ouder tekortschiet, komen ze soms onaangeroerd over bij immoreel gedrag van leeftijdgenoten. Anneke Meester-Van Laar

& verder...
3 Redactioneel
23 Column Daphne Clement
28 Bedankt en tot nooit meer ziens
32 Waar hangen ze uit
34 iPiP
41 Mieren
42 Warm aanbevolen
44 Communiceren met kinderen
45 Down & out
51 Agenda + Volgende keer + Service