Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 72 2013

06 Interview
Kleine kinderen, kleine problemen, weinig geld
Als inspecteur-generaal van het onderwijs maakte Kete Kervezee zich sterk voor de kwaliteit van het onderwijs. Bas Levering kon in een gesprek ter gelegenheid van haar afscheid als eerste voorzitter van de PO-Raad constateren dat ze dat in de afgelopen jaren gewoon is blijven doen. Bas Levering

12 Opinie
Het belang van disciplineren
Het is voor pedagogen niet vanzelfsprekend meer om de aandacht te vestigen op de beschavende gevolgen van vroegtijdig disciplineren. Men is er vooral op gericht het de burger naar de zin te maken. Vergeten wordt dat opvoeden ook pijn kan doen. Tom Kroon

18 Het verwende kind-syndroom
Op 8/11/2012 ging Bas Levering in het radioprogramma De Gids in debat met Willem de Jong over diens boek Het verwende kind syndroom. Het lukte debatleider Felix Meurders niet om de debaters dichter bij elkaar te brengen. Ze proberen het in PiP nog een keer. Willem de Jong & Bas Levering

28 Praktijk
Kinderen spelen zich de wereld in
Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijspedagogische benadering waarbinnen spel- en onderzoeksactiviteiten van groot belang zijn. Leerkrachten zien deze activiteiten als het hart van het curriculum, waarbinnen alles te leren valt. Isabelle Vingerhoets

36 Analyse
Nou zal je het beleven
Omgaan met een ziekte of een lichamelijke beperking is te vergelijken met een rouwproces. Tanja van Roosmalen, Eveline Meester, Gea Pasker & John Willemsen

& verder...
3 Redactioneel
16 iPiP
5 Column Daphne Clement
26 Waar hangen ze uit
34 Communiceren met kinderen
35 Generatie M
41 Down & Out
42 Warm Aanbevolen
45 Mieren
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Orbis Pictus