Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 70 2012

Thema: Eigen kracht

06 Thema Eigen Kracht-conferentie
Eigen kracht als mentaliteitsverandering
Eigen Kracht klinkt alsof mensen hun problemen zelf gaan oplossen. Het klinkt ook prettig goedkoop en dat komt goed uit in deze financieel zware tijden. Wat zijn ‘Eigen Kracht-conferenties’? Welk verhaal zit er achter en wat betekent het als je deze benadering in ons stelsel wilt invoeren? Rob van Pagée

10 Thema Eigen Kracht-conferentie
Een Eigen Kracht-conferentie in de praktijk
Het lijkt zo simpel: als mensen problemen hebben, roepen ze hun familie en vrienden bij elkaar om de situatie te bespreken, maken ze een plan en gaan gesteund door een zo groot mogelijke kring een betere toekomst in. Thomas Meijers en Lineke Joanknecht

16 Thema Eigen Kracht-conferentie
Zorg begint in eigen kring
Door voor ouders met een verstandelijke beperking een Eigen Kracht-conferentie te organiseren, krijgen zij en hun ondersteunende netwerk meer zeggenschap over het nemen van hun eigen beslissingen. Ester Rietveld en Erna ’t Hart

28 Onderzoek
Waarom spelen zo belangrijk is
Kinderen in groep 1 en 2 zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen. Louise Berkhout

34 Praktijk
De x-factor van de werkmeester
Hoe krijg je jongeren met een crimineel verleden, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en
negatief gewoontegedrag aan de slag? Hans Werdmölder

40 Onderzoek
De klas op drift
Het opdoen van ervaringen in de echte wereld stelt vmbo-leerlingen in staat persoonlijke betekenis te geven aan het leren. Voor een school de kunst buitenschoolse ervaringen te verbinden met het schoolcurriculum. Maarten Hennekes en Bregje de Vries

& verder...
3 Redactioneel
15 Column Daphne Clement
22 Het beslissende boek
25 Down & Out
26 Waar hangen ze uit
32 iPIP
38 Generatie M
39 Mieren
44 Biografie
48 Warm Aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service 
52 Orbis Pictus