Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 67 2012

06 Interview
Iets van mijzelf in druk zien verrukt mij hoe dan ook
Bas Levering sprak met ontwikkelingspsycholoog Willem Koops over de status van de ontwikkelingspsychologie, de betekenis van de history of childhood en de impact van de wetenschapper. Bas Levering

14 Praktijk
Beter en makkelijker leren door dans
Dansdocente Lenneke Scherrewitz constateerde dat er in het basisonderwijs weinig aandacht besteed wordt aan het leren van taal en rekenen door beweging. Ze ontwikkelde een methode waarbij dans, taal en rekenen gecombineerd worden. Lizzy de Wilde

20 Achtergrond
Opvoeden versus behandelen
Problemen van kinderen worden steeds minder gezien als horend bij een proces van opgroeien en opvoeden en steeds meer als een signaal dat professionals moeten optreden en zo nodig ingrijpen. Jo Hermanns

32 Buitenland
Het Indonesisch onderwijs en zijn Nederlandse banden
In het onderwijsbeleid in Indonesië en Nederland zijn nu opvallende parallellen. Dat geeft mogelijkheden tot samenwerking en vormen van collegiale visitatie. Edu Dumasy

38 Reactie
Echt Scheiden
De makers van het televisieprogramma Echt Scheiden spreken nadrukkelijk van hulptelevisie. Inge Sarisvan Bijnen en Bas Levering beargumenteren hoe onterecht dat is. Inge Saris-van Bijnen en Bas Levering

42 Analyse
De gevolgen van het veiligheidsdenken voor de zorg voor onze kinderen
De roep om veiligheid creëert een pedagogisch monster. Ido Weijers

& verder...
3 Redactioneel
12 iPiP
19 Down & Out
26 Waar hangen ze uit
28 Het beslissende boek
31 Column Daphne Clement
37 Generatie M
41 Mieren
46 Warm Aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Orbis Pictus