Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 66 2012

Thema: Ouderbetrokkenheid

06 Thema Ouderbetrokkenheid
Welke ouders, wat voor minister?
Kanttekeningen bij het moreel appel van Marja van Bijsterveldt voor meer betrokkenheid van ouders bij school en gezin. Bas Levering

14 Ouderbetrokkenheid
Maatwerk in ouderbetrokkenheid
Geef prioriteit aan de vormen van ouderbetrokkenheid die het meest bijdragen aan schoolsucces en specificeer wat nodig is om de gewenste betrokkenheid te bereiken bij verschillende groepen ouders van leerlingen van verschillende leeftijden. Mariëtte Lusse

35 Onderzoek
Kortsluiting
Beweegredenen van pubers: jongeren aan het woord over de aansluiting met leraren. Anneke Meester-Van Laar

18 Ouderbetrokkenheid
Herken de ouder
Een typologie van ouders, in het kader van het vraagstuk van de ouderbetrokkenheid bij de school. Frederik Smit

21 Ouderbetrokkenheid
Samenwerken met ouders als pedagogisch partnerschap
Ouders zijn onmisbare partners voor scholen en ouderbetrokkenheid kan voor scholen werken als vliegwiel. Jeroen Onstenk

41 Buitenland
Van de straat tot professional
Droom of werkelijkheid? Overlevingsstrijd van Guatemalteekse jeugdleiders, een inspiratie voor jongeren in Nederland. Hanneke Velthuijsen

& verder...
3 Redactioneel
13 Down & Out
26 Waar hangen ze uit
28 Het beslissende boek
31 Generatie M
32 iPiP
40 Column Daphne Clement
47 Mieren
48 Warm Aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Orbis Pictus