Pedagogiek
in praktijk

Inhoud PIP 105          Accent Het jonge kind

 

06 Interview

Tijl Koenderink

‘Dat wat te meten is, is misschien niet zo waardevol. Dat wat waardevol is, is misschien niet zo goed te meten’

Het is nog altijd wachten op de aanpassing van artikel 23 van de Grondwet. Het initiatief van staatssecretaris Dekker om meer ruimte te scheppen voor de oprichting van scholen op grond van een goed onderwijsidee is alweer ruim drie jaar oud. Bas Levering sprak met Tijl Koenderink, een van de oprichters van de School of Understanding in Amstelveen. Het oprichten van zo’n nieuwe school zal nooit eenvoudig zijn.

Bas Levering

 

14 Accent Het jonge kind

Het andere perspectief. Subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen

Hoe kunnen leerkrachten jonge kinderen al ondersteunen om in de wereld te komen als de nieuwe mens die ze zijn, om verantwoordelijkheid te durven nemen om ‘het goede’ te doen, voor anderen en zichzelf?

Annerieke Boland

 

22 Accent Het jonge kind

Taalontwikkeling in de natuur

Lekker naar buiten de natuur in: het is niet alleen goed voor de motoriek en de concentratie van jonge kinderen, maar ook voor hun taalontwikkeling.

Jannette Prins

 

30 Biografie

John Locke (1632-1704)

Wie is die Locke die pedagogen niet (meer) kennen? Wat is zijn visie op opvoeding en zijn die pedagogische gedachten nog actueel?

Hans Van Crombrugge

 

36 Pedagogiek

Mentaal welbevinden, een pedagogische opdracht?

Prestatiedruk, voortdurend moe: de adolescentie kan een ingewikkelde fase zijn. Het is belangrijk dat hiervoor aandacht komt, maar niet pas in de adolescentie.

Caroline Vink

 

& verder…

3 Redactioneel

12 Film

20 Waar hangen ze uit?

27 Kijk op de ander

28 Generatie M

29 Meekijken

34 Hoe belangrijk is een genetisch eigen kind?

41 De casus

42 De inspirerende roman

45 Vergeten woorden, vergeten praktijken?

46 iPiP

47 Koops over onderzoek

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent