Pedagogiek
in praktijk

Allochtone vrouwen krijgen steeds minder kinderen

Vooral het kindertal van Marokkaanse en Turkse vrouwen daalt en nadert dat van autochtone vrouwen, blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Het gerealiseerd kindertal van Marokkaanse vrouwen tussen 40 en 45 jaar bedraagt bijvoorbeeld nog maar 2,7, aldus het CBS. Dat is de helft van het aantal kinderen dat hun moeders (tussen 60 en 65 jaar) nog kregen.

De tweede generatie allochtone vrouwen lijkt meer op autochtonen dan op hun moeders, concluderen de onderzoekers. Ze worden ze ook steeds later moeder: Nederlandse moeders behoren al enige tijd tot de oudsten ter wereld. Verder zijn 35-jarige Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van de tweede generatie zelfs vaker kinderloos dan autochtone vrouwen.
 Naar homepage