Pedagogiek
in praktijk

2e Thuiszitterscongres

Datum:27 juni, 2019
Locatie:Spant!, Bussum
Website:http://thuiszittersongres.nl
Beschrijving:Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden. De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend. De aantallen lopen op in plaats van af. Ligt u daar ook wakker van? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken ons lukken om het aantal thuiszitters terug te dringen en dit probleem goed aan te pakken? Er zijn redenen genoeg om dit onderwerp wederom op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken. Tijdens het Thuiszitterscongres bespreken we hoe we samen het aantal thuiszitters terugdringen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen. Door het uitwisselen van kennis en de geboden ruimte voor verschillende perspectieven krijgt u dit congres inzicht in verschillende vraagstukken omtrent de thuiszittersproblematiek. Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Er zijn veel projecten en initiatieven die thuiszitters proberen op te vangen. In twee deelsessierondes zijn verschillende workshops te volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. U krijgt inzicht in het aanbod van oplossingen, maar ook wat knelpunten zijn en waar het verbeterpotentieel ligt. Ga voor meer informatie en het programma naar: www.thuiszitterscongres.nl. Doelgroep: Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.