Pedagogiek
in praktijk

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Datum:21 november, 2019
Locatie:ReeHorst, Ede
Website:http://www.huiselijkgeweldcongres.nl
Beschrijving:Een miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken bovendien voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

Voor wie?
Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligheidshuizen, reclassering
Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra


Het programma moet nog worden samengesteld, maar aanmelden is al mogelijk!

EARLY BIRD
Inschrijven voor deze dag is al mogelijk! Doet u dit voor 1 oktober 2019 dan ontvangt u €30 EARLY BIRD korting en betaalt u €265,00 (excl. btw) voor uw deelname!

Informatie:
Meer informatie en het programma kunt u binnenkort vinden op de congreswebsite www.huiselijkgeweldcongres.nl