Pedagogiek
in praktijk

Veelplegers aanpakken

Datum:18 december, 2018
Locatie:Jaarbeurs, Utrecht
Website:http://www.jongeveelplegers.nl/
Beschrijving:Geen Adolescentenstrafrecht voor jonge veelplegers! En ook geen voorwaardelijke sanctie! Dit zijn een paar van de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van een studie vanuit de Universiteit Utrecht waarbij 81 jonge veelplegers 15 jaar zijn gevolgd. Jeugdcriminaliteit bestaat in overgrote meerderheid uit kwajongensstreken, experimenteergedrag van adolescenten, die één of hoogstens tweemaal met de politie in aanraking komen.
Maar er bestaat ook altijd een klein aantal jeugdige delinquenten, die steeds weer betrokken blijken bij overtredingen en misdrijven, die soms binnen enkele dagen nadat ze zijn vrijgelaten alweer een delict hebben gepleegd, vaak met een geringe intelligentie, op wie alle mogelijke interventies worden losgelaten en bij wie niets lijkt te helpen.

Op dit congres worden de belangrijkste inzichten in het proces van stoppen met criminaliteit gepresenteerd die na jarenlang onderzoek van 81 Utrechtse probleemjongeren zijn verworven. Jonge veelplegers blijken voortdurend te calculeren en af te wegen of ze zullen stoppen of doorgaan. In onze strafrechtelijke reactie moet daar doordacht op worden ingespeeld, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de veelpleger zich bevindt.
Op dit congres komen de Amsterdamse Top600- en de Utrechtse TopX-aanpak aan de orde plus vergelijkbare buitenlandse initiatieven. Er worden indringende beleidsvoorstellen gedaan en daar zal vanuit verschillende strafrechtelijke, maatschappelijke en therapeutisch invalshoeken op worden gereageerd.