Pedagogiek
in praktijk

Mediation voor schoolleiders

Datum:10 september, 2024
Locatie:Utrecht
Website:https://www.medilexonderwijs.nl/mediation-sept24
Beschrijving:Conflicthantering in het onderwijs
Leer conflicten effectief op te lossen met verschillende benaderingen en gesprekstechnieken