Pedagogiek
in praktijk

Cursus 1-daagse: Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties

Datum:03 oktober, 2024
Locatie:Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/3/266/1838/praten-met-kinderen-over-scheiding
Beschrijving:Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Onder andere de emotionele ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan, waarbij loyaliteit (naar ouders en netwerk) een belangrijke rol speelt.

Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. Elke (jeugd)professional heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om zicht te krijgen op het kind en om het kind een stem te geven. Daarnaast heeft de professional ook de taak om het probleembesef en de verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.

Maar hoe ga je het gesprek met het kind aan? Hoe ga je om met de informatie die kinderen geven? Hoe zorg je ervoor dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hoe kun je hen hierin begeleiden?

In deze training gaan we onder andere in op deze vragen. Daarnaast wordt voor jou inzichtelijk binnen welk speelveld (het beroepsmatige en juridische kader) jij als professional kunt en moet bewegen. In de training wordt stil gestaan bij de invloed van conflicten en de mate van escalatie in scheidingssituaties. Je maakt kennis met verschillende gespreksvormen die je kunt inzetten in de gesprekken met kinderen van alle leeftijden en niveaus. Deze gespreksvormen zijn creatief, actief en afwisselend en zijn na de training direct toepasbaar in de praktijk. Tenslotte kijken we naar hoe je de informatie uit gesprekken met kinderen op een adequate wijze terug kan koppelen aan ouders/verzorgers.