Pedagogiek
in praktijk

10e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Datum:23 november, 2023
Locatie:De ReeHorst, Ede
Website:https://www.huiselijkgeweldcongres.nl
Beschrijving:Volgens het Verwey-Jonker Instituut is samenwerken en daarbij gedurende een langere periode veiligheid centraal zetten de belangrijkste succesfactor bij het stoppen van geweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties.

Dit congres wil laten zien dat we samen echt meer weten dan alleen. Dat juist het verschil in visie en kennis de kwaliteit van onze analyse en plannen verhoogt. We hoeven niet allemaal generalist te worden, juist het ‘verschil maakt het verschil’ bij het gefaseerd samenwerken voor veiligheid

In de plenaire presentaties is ruimte voor het grote verhaal. Wat is collectieve intelligentie en hoe kunnen we die heroveren op de verkokering en de specialisten. Hoe gaan we elkaar weer vertrouwen over de schotten heen. Hoe kan samenwerken voor bestaanszekerheid, onveiligheid in relaties tegengaan. Hoe ontsluiten we het grote potentieel van onderwijs in de samenwerking voor veiligheid. Hoe kunnen we vroeg in de keten het verschil maken, maar als het nodig is ‘bijschalen’ in plaats van bureaucratisch 'opschalen'.

Samenwerking loopt vaak vast op bureaucratie, wachtlijsten, andere belangen van organisaties en leidt tot teleurstelling bij uitvoerende werkers en de burger die hulp nodig heeft. Voor organisaties is het moeilijk hun uitvoerende werkers personeel vast te houden en goed te ondersteunen bij hun uitdagende werk.

In de deelsessies gaat het daarom om de praktijk. Wat lukt en wat niet? Wat kunnen we daarvan leren, hoe kunnen we met elkaar schotten doorbreken of omzeilen. Hoe kunnen we breed en out of the box leren denken en handelen in plaats van routinematig terugvallen op smalle interventies.

Het gaat om integrale hulp en dus samenwerking over de grenzen van instellingen en domeinen heen. Het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg, volwassenenzorg, opvang en bescherming en justitie moeten elkaar als het nodig is kunnen aanvullen en niet in de weg zitten. Om dat voor elkaar te krijgen zijn ook bestuurders, managers en beleidsambtenaren nodig. Hoe geef je vanuit jouw rol en positie richting, hoe laat je werkprocessen op elkaar aansluiten, hoe voorkom je dat je gaat voor de ‘quick fix’. Daarom zijn er voor deze belangrijke groepen speciale deelsessies.

Kom naar dit congres en denk mee, samen maken we - met behoud van eigenheid - het verschil !