Pedagogiek
in praktijk

Congres Hechting bij het jonge kind

Datum:07 december, 2022
Locatie:NH Amersfoort
Website:https://www.medilexonderwijs.nl/hechting-jongekind
Beschrijving:Het ontbreken van een veilige hechting heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Onveilig gehechte kinderen zijn minder veerkrachtig en hebben moeite met het aangaan van sociale contacten en het reguleren van hun emoties. Maar wat is een veilige hechting? Hoe praat je met ouders over de hechting en de ontwikkeling van hun kind? En hoe vorm jij een veilige hechtingspersoon voor de kinderen in je groep? Draag bij aan een veilige hechtingsrelatie voor ieder kind!