Pedagogiek
in praktijk

Congres Kindermishandeling

Datum:21 november, 2022
Locatie:Carlton President, Utrecht
Website:https://www.medilexonderwijs.nl/kinder-mishandeling
Beschrijving:Kinderen zwijgen vaak over mishandeling. Ze zijn bang, schamen zich of voelen zich schuldig. Welke rol spelen de school en jij als leerkracht in het voorkomen van kindermishandeling? Wanneer kies je voor zelf hulp bieden, hulp organiseren of een melding doen? En wat kun je na een melding verwachten van Veilig Thuis? Weet hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling!