Pedagogiek
in praktijk

"Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg", 2-daagse cursus

Datum:13 september, 2022
Locatie:La Vie Meeting Center, Utrecht
Website:https://www.medilex.nl/cursussen/jeugdrecht/cursus
Beschrijving:

Voor iedereen die met of voor jeugdigen werkt is het jeugdrecht van belang. Want mag er, rekening houdend met de privacy van de jeugdige, zomaar (medische) informatie worden gedeeld met de ouders of andere instanties als zij daarom vragen? En in hoeverre moeten  ouders toestemming vragen voor een (medische) behandeling? Deze vragen inzake toestemming en privacy komen aan bod, maar er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het jeugdhulpstelsel en kinderbescherming. Op welke momenten is bijvoorbeeld welke jeugdhulp, eventueel gedwongen, mogelijk? En wat dient er gedaan te worden als er een verdenking is van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 

Kom naar de cursus Jeugdrecht en leer over:

  • De achtergronden en uitgangspunten van het jeugdhulpstelsel

  • Ouderschap en gezag en de vertaalslag hiervan naar onderwerpen als toestemming, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim

  • De meldcode kindermishandeling: wanneer en waarom dient kindermishandeling gemeld te worden?