Pedagogiek
in praktijk

Cursus Opgroeien in twee families

Datum:09 december, 2022
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/75/1793/opgroeien-in-twee-families
Beschrijving:Opgroeien in twee families: Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Wanneer een kind tot aan de volwassenheid in een pleeggezin wordt geplaatst, verandert zowel de rol van de ouders als van de pleegouders.

Ouders verliezen het exclusieve ouderschap én opvoederschap en moeten dat delen met de pleegouders. Als deze veranderende rol niet goed wordt voorbereid en begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de samenwerking tussen ouders en pleegouders niet goed tot stand komt of gaandeweg ontaardt in conflicten. Een pleegkind kan in dat geval klem komen te zitten tussen zijn ouders en zijn pleegouders. Split loyalty is een van de belangrijkste oorzaken van het vroegtijdig beëindigen van een pleeggezinplaatsing. Uit onderzoek is gebleken dat overplaatsingen een substantiële bijdrage leveren aan het ontstaan van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij betrokken jeugdigen.

In deze eendaagse cursus krijgen cursisten uitleg over de achtergrond en de werkwijze van (pleeg)ouderbegeleiding bij roldifferentiatie, welke visie ten grondslag ligt aan het pleegzorgmodel ‘’Opgroeien in twee families’’. Door gebruik van casuïstiek, stellingen en oefeningen krijgt het ochtenddeel een interactief karakter. In het middagdeel ligt het accent op oefenen van vaardigheden aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek.