Pedagogiek
in praktijk

Muziek, zingen en bewegen met kleuters

Datum:17 november, 2021
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/6/194/1752/muziek
Beschrijving:Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. Het is de ambitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om vanaf 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend te laten zijn: 'Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben...'

In deze cursus maak je op een actieve manier kennis met verschillende mogelijkheden om het vak muziek in de onderbouw vorm te geven. Belangrijkste uitgangspunten hierbij:
*Je eigen kwaliteiten, wensen en vaardigheden.
*De belevingswereld van kleuters.
*Liedjes als startpunt voor andere muzikale activiteiten.
*Haalbaarheid, laagdrempeligheid en toepasbaarheid.
*Plezier als drijvend principe voor deze cursus én voor de muziekles.

Er is voor de cursus geen muzikale achtergrond nodig. Alle onderbouwleerkrachten die meer met muziek aan de slag willen zijn welkom. Er wordt gewerkt vanuit een algemene muzikaliteit die bijna iedereen in zich heeft en we zoeken naar vormen en activiteiten die bij de individuele vaardigheden, wensen en ervaring passen. Er is dus ruimte voor differentiatie.

Cursuskosten zijn inclusief 3 muziekboeken/cd van Jeroen Schipper t.w.v. 85,50