Pedagogiek
in praktijk

Webinar Privacy in de professie: Logopedie

Datum:04 november, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/352/1746/privacy-in-de-professie-logopedie-avg-in-de-praktijk-keurslijf-of-kans
Beschrijving:AVG in de praktijk: Keurslijf óf Kans?

In de gezondheidszorg is de ontwikkeling op gang gekomen om vooral multidisciplinair samen te werken. Professionals moeten gegevens over de cliënt/ patiënt kunnen uitwisselen. De AVG wordt vaak ervaren als belemmerende wetgeving die integraal samenwerken bepaald niet bevordert. Deze interpretatie en toepassing van de AVG is echter onjuist. De AVG is een prachtige wet ter bescherming van de privacy die samenwerking niet hoeft te belemmeren. Tijdens het webinar worden de zorgvuldigheidseisen van de AVG besproken, ook in relatie tot de privacy en het beroepsgeheim. De cursisten ontvangen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk om conform de AVG te handelen. Er is volop ruimte voorinbreng van eigen casuïstiek.

De werkvorm bestaat uit een reader voorafgaand, kennisoverdracht door middel van een presentatie en groepsdiscussie, gericht op de professionals in de Logopedie.

Afhankelijk van de specifieke thema’s en de vragen die tijdens het webinar naar voren komen, kan Logavak i.s.m. de docent na afloop – op maat – nog wat materiaal toezenden.