Pedagogiek
in praktijk

Webinar Privacy in de professie: Kinderopvang

Datum:18 november, 2021
Locatie:Online
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/6/355/1745/webinar-privacy-in-de-professie-kinderopvang
Beschrijving:AVG in de praktijk: Keurslijf óf Kans?

Privacy is altijd wat lastig in je werk. Wat doe je met informatie van een ouder, dat in vertrouwen wordt verteld? Of met informatie over of van een collega? Wat kun je wel en niet vertellen in een coachingsgesprek of in een teamoverleg? Privacy en alles wat daar mee samenhangt wordt geregeld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort de AVG genoemd.

De AVG wordt vaak ervaren als belemmerende wetgeving die integraal samenwerken bepaald niet bevordert. Deze interpretatie en toepassing van de AVG is echter onjuist. De AVG is een prachtige wet ter bescherming van de privacy die samenwerking niet hoeft te belemmeren. Tijdens het webinar worden de zorgvuldigheidseisen van de AVG besproken, ook in relatie tot de privacy en het beroepsgeheim. De cursisten ontvangen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk om conform de AVG te handelen. Er is volop ruimte voorinbreng van eigen casuïstiek.

De werkvorm bestaat uit een reader voorafgaand, kennisoverdracht door middel van een presentatie en groepsdiscussie, gericht op de professionals in de Kinderopvang.

Afhankelijk van de specifieke thema’s en de vragen die tijdens het webinar naar voren komen, kan Logavak i.s.m. de docent na afloop – op maat – nog wat materiaal toezenden.