Pedagogiek
in praktijk

Training 'Druk en dromerig'- ADHD bij meisjes

Datum:01 oktober, 2021
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/6/308/1742/adhd-bij-meisjes
Beschrijving:Een ADHD-vriendelijke training, met een interactief programma, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. De docent zal hierbij gebruik maken van eigen ervaringen.

Jongens en meisjes met ADHD gedragen zich op en buiten school, niet altijd zoals het `hoort’ en zoals de omgeving van hen verwacht. Meisjes zijn er, meer dan jongens, op gericht om aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen. Zij laten in mindere mate druk en storend gedrag zien dan jongens.

Omdat ADHD er bij meisjes heel anders kan uitzien, worden de symptomen bij hen niet of pas op latere leeftijd herkend. Hierdoor is de kans op 'gevolgschade' voor meisjes groot. Het is dan ook belangrijk dat de signalen die meisjes met ADHD afgeven vroegtijdig worden herkend, zodat zij de juiste begeleiding krijgen.

De docent weet uit eigen ervaring dat het niet gemakkelijk is om ADHD te hebben: ‘We moeten dan ook zeker oog hebben voor de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Maar minstens zo belangrijk is het om te kijken naar de positieve eigenschappen en talenten van deze meisjes.’

In deze training wordt uitgelegd hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien. Welke signalen zij afgeven en hoe je deze kunt herkennen. Hierbij wordt ingegaan op de eventuele verschillen met jongens. Er wordt stilgestaan bij de invloed van ADHD op de ontwikkeling en het welbevinden van deze meisjes. Daarbij kijken we niet alleen naar beperkingen, maar gaan we vooral uit van de kwaliteiten en mogelijkheden.

Vervolgens komt aan bod wat meisjes met ADHD nodig hebben: op school van de leerkracht; op de kinderopvang en de BSO van de pedagogisch medewerker; in het gezin van ouders en opvoeders.

*Tip: Kijk of het lukt om met een ‘meisje op je netvlies’ (uit je praktijk) naar de training te komen. Ervaring leert dat informatie het beste ‘blijft hangen’ als het wordt vertaald naar de praktijk.