Pedagogiek
in praktijk

Intervisie begeleiden in de kinderopvang

Datum:06 oktober, 2021
Locatie:Logavak Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/15/287/1735/intervisievormen-in-de-kinderopvang
Beschrijving:Pedagogisch coaches en leidinggevenden begeleiden pedagogisch medewerkers regelmatig in groepen. Een van de manieren om deze groepen te begeleiden is door intervisie op te starten en/of te begeleiden. Op deze manier investeert men in ieders eigen ontwikkeling en zo ook in de ontwikkeling van het team en de organisatie. Deze investering werkt door op de lange termijn en zal zijn vruchten afwerpen voor de kinderen op de groep. Daarbij is het van groot belang dat de intervisiemethode past bij de groep medewerkers en de ontwikkelingsfase waar zij samen inzitten.

Effectieve intervisie begint met goed voorbereid samen aan de slag gaan. Tijdens deze training wordt u begeleid in het kiezen van de best passende intervisiemethode. Vervolgens wordt geoefend met u hoe u de groep begeleidt. De casussen die u in de praktijk tegen bent gekomen, dienen hierbij als uitgangspunt. Doordat u een voorbereidende opdracht doet is er maximale koppeling mogelijk tussen theorie en praktijk.

Welke intervisievorm is passend bij de groep die u voor u heeft? En hoe begeleidt u het proces? Dit zijn vragen die tijdens deze dag aan bod komen.

Allereerst zal er kennisoverdracht zijn over de achtergrond van intervisie en over enkele methoden. In groepen zal ieder voor zich op zoek gaan naar de best passende intervisiemethoden. Vervolgens kunt u in een oefensituatie ervaren welke voor- en nadelen bepaalde intervisiemethoden hebben.

Via Logavak is de trainer eventueel in te huren om het intervisieproces op locatie te komen begeleiden. Of de trainer zal als supervisor optreden terwijl de trainingsdeelnemer de intervisie op zijn eigen locatie begeleidt.